Profesionální IT služby

Dejte mi do ruky váš problém

a já jej doslova rozeberu

1. Zjistím, co opravdu potřebujete.

2. Zjistím souvislosti vaší potřeby v prostředí, ve kterém se má řešit.

3. Navrhnu základní možnosti řešení.

4. Pomohu vám koučovacím způsobem vybrat řešení.

5. Zabezpečím hodnotící kritéria výběrového řízení.

6. Navrhnu vhodné dodavatele.

 

🍀 +30 let zkušeností 🍀 +50 projektů 🍀 5 rozsáhlých projektů

 

Analýza

hledání řešení

Hledám a zkoumám, co má smysl a co smysl nemá.

Hledám a zkoumám všechny souvislosti.

Vysvětluji možnosti (limity) IT řešení.

Možnosti řešení, rizikové faktory, časové rámce.