Můj příběh s Kimberley30.12.2015

Kim, jak jsme ji oslovovali, byla krásná holka, která k nám do České republiky přijela na půlroční výměnnou stáž. Ve firmě dělala kompletní revize anglických textů a také výuku angličtiny.

Obrázek Kimberley - o příběhu

Domluvil jsem si individuální hodiny jen pro sebe a očekával, že začnu konečně chápat některá zaklínadla, které nám (tedy mně) angličtina přináší.

Hi Kim, I would like … jsem rád, že si můžeme promluvit o moji angličtině. Když jsem se několikrát začínal učit angličtinu, vždy jsem se velmi brzy dostal k předpřítomnému času. Jenže já to nikdy nechápal. A v tomto bodě většinou nastal zlom a angličtina šla k ledu. Kim se zamyslela a řekla, že si to do zítřka připraví.

A opravdu, na druhý den přišla s tím, že měla popsaný celý papír poznámkami a začala mi to vysvětlovat. Jaký byl výsledek? No, docela mě to bavilo J. Ovšem jako analytik jsem došel k závěru, že existuje několik málo vzorů (už nevím, zda to bylo 6 nebo 7), kde se předpřítomný čas používá. Tak jsme spolu dále konverzovali, až jsem vytasil další eso z rukávu … předminulý čas. A těšil jsem se …

Na druhý den přišla Kim, a neměla s sebou naprosto nic připraveného. To mě docela dost zarazilo, protože na předpřítomný čas byla Kim velmi dobře připravená. A tak jsme se spolu začali bavit, proč tomu tak je. A tuto větu jsem si zapamatoval: To se vůbec neuč, to se vůbec nepoužívá. Najdeš to jen velmi výjimečně v nějakých knihách.

Kim mi vysvětlila, že pro ni bylo velmi těžké se připravit na vysvětlení předpřítomného času. Vysvětlila mi, že u nich není anglický jazyk o znalosti gramatiky, ale o rozboru textů a pochopení vzkazu, který autoři v textu dávají. Vysvětlila mi, že se na škole učí jen několik málo věcí z gramatiky, protože podrobnosti o gramatice se učí jen na univerzitách se zaměřením na anglický jazyk. Následovala dlouhá diskuse o rozdílech výuky českého jazyka a angličtiny. Kim zase uznala, že bez gramatiky nelze správně psát česky …. (i a y).

Jaký závěr jsem si z toho udělal? Gramatika není tak podstatná, jako schopnost pochopit sdělení.

PS: Copak 6 leté dítě ví něco o mužském rodě? A domluví se?

PS2: Vyzkoušejte si zdarma výuku, kde se nebiflujete gramatiku.

A jak se na to díváte vy?