Cizí jazyky a škola29.6.2015

S růstem české ekonomiky se mění také trendy a výjimkou se nestaly ani pracovní cesty i výlety do zahraničí, zejména Anglie. Pryč jsou doby, kdy výdělek byl to jediné, proč čeští pracovníci odjížděli do někdy zmáčené a často mlhou zahalené Anglie. Více návštěvníků má již jiný důvod, a tím je angličtina. Doma stále přetrvává vysoká nezaměstnanost a na kvalitní práci se čeká měsíce, ne-li roky, proto se Anglie stala atraktivní. Navíc kurzy pro občany z členských zemí EU jsou za poměrně nízké ceny. Především je na místě zdůraznit intenzitu kurzů. Mluví se zde ve škole s rodilým mluvčím a pak lze jazyk praktikovat v podstatě na ulici.

V jiných evropských zemích, například v Řecku, je už skoro běžná praxe, že studenti místo studia ve svém státě vyjíždějí na populární školy v Londýně, Manchesteru, Leedsu apod. Anglický jazyk je velmi důležitý nástroj, který stále chybí českému uchazeči o práci. Spousta lidí umí komunikovat v cizím jazyce zejména v písemné formě. Jenže když přijde na mluvené slovo, je to mnohem horší.

Už dávno neplatí, že „zlaté české ručičky“ dokážou všechno. Proto je více na nás, jak se připravíme na prezentaci nebo pracovní pohovor. Naštěstí máme ve světě výbornou pověst, takže tamní zaměstnavatelé se mnohdy nebojí experimentovat. Ovšem jazykové znalosti jsou čím dál více důležitější a bohužel připravenost nově přicházejících uchazečů o zaměstnání do Anglie je špatná. I po velkém odlivu jiných národů z Anglie v důsledku finanční krize je pracovní nabídka pro anglicky nemluvícího člověka mizivá.

Drtivá většina podniků, které nabízejí práci, žádá alespoň jeden cizí jazyk. České školství však jen velmi těžce připraví studenty na pracovní profesi po stránce jazykové a ani vysoké školy nebývají výjimkou. Podle British Councilu, působícího v České republice, čtvrtina vysokoškoláků nezvládá ani jeden z cizích jazyků. Nepřipravenost našich absolventů je někdy až zarážející. Nejde zpravidla o gramatiku, ale o absenci jazykové praxe po dobu studií. Potíže s dorozuměním se s okolním světem má za následek ztrátu konkurenceschop­nosti proti vyspělejším státům. Jakožto země závislá na okolních zemích bychom měli cizím jazykům přikládat větší váhu.

Na druhou stranu komunikace v angličtině je v mnoha případech dobře oceněna a pracovníkovi se trh práce zcela otevírá. Angličané jsou známí tím, že jim chybí preciznost. Zde mají Češi navrch.

Převzato se svolením autora a portálu www.huradoanglie.cz, publikované na www.mesec.cz/clanky/vyplati-se-pracovat-v-zahraniciStáhněte si zdarma elektronickou publikaci, která vám ukáže možnosti, jak se naučit angličtinu za 1 rok.

Jak se naučit anglicky za 1 rok
získáte kliknutím zde

A jak se na to díváte vy?